MISIONI

Instituti i Zhvillimit Europian (IZHE) është një institucion i pavarur që fokusohet në çështjet e zhvillimeve dhe ndryshimeve rajonale dhe globale.

Instituti u themelua në vitin 2014 në Tiranë si një fondacion jo fitimprurës, ku ka për mision rritjen dhe ndërgjegjësimin e ndryshimit të Shqipërisë për të promovuar zhvillimin e qëndrueshëm për të futur ide të reja në politikë dhe për të implementuar dhe suportuar konceptet që shërbejnë për zgjidhjen e problemeve infrastrukturore, sociale, arsimore, financiare, institucionale dhe ato probleme që përbëjnë zhvillimin e një vendi.

Instituti i Zhvillimit Europian (IZHE) publikon studime, diskutime dhe botime plotësuese të përgatitura në informacion shkencor aktual dhe akademik për proçesin e vendim-marrjes politike ose jo dhe operon me një manual online për popullsinë.

Instituti i Zhvillimit Europian (IZHE) nuk merr fonde publike të institucioneve, por financohet nga donacione të ndryshme dhe merr financime projektesh sikurse përgatit raporte në bashkëpunim me ekspertët dhe përfaqësuesit e saj rajonal në Europë dhe jashtë. Dhurimi dhe kontributi juaj do të mbështesë punën e Institutit të Zhvillimit Europian.

Mirë se vini në Institutin e Zhvillimit Europian (IZHE)!

VIZIONI

Qëndrueshmëria dhe një zhvillim i qëndrueshëm duke krijuar dhe forcuar ciklet ekonomike rajonale përforcon politikat jo vetëm ekonomike por edhe ato sociale kulturore.

Ideja e menaxhimit të qëndrueshëm, të vazhdueshëm dhe duke ruajtur stabilitet afatgjatë është një koncept modern i qëndrueshmërisë duke u bazuar në nevojën për të ruajtur sistemin global me funksionet e tij komplekse dhe marrëdhëniet efektive.
Megjithatë, koncepti modern i qëndrueshmërisë ka një komponent social, etik ekonomik.

Çfarë duhet të bëjmë?
Është koha për të vepruar. Por çfarë mundet të bëj një individ, komunitet, shtet ose komunitet ndërkombëtar? Kush fillon dhe cili duhet të fillojë?

Ne, europianët i përkasim pakicës përshkruar më lartë. Ne kemi një përgjegjësi të veçantë . Ne duhet të sjellim konceptet dhe idetë të cilat nuk mungojnë në Shqipëri. Instituti ynë është për të realizuar dhe zhvilluar ato objektiva ekonomiko socialo politike.

IZHE evolon për t'u bërë një nga institutet më të suksesshme dhe të besueshme të vendit të industrisë, një organizatë jo-fitimprurëse përfaqësuar nga të gjitha segmentet e zhvillimit të industrisë. Suksesi i IZHE shërben si një anëtarësim ndryshe, duke punuar në emër të një gamë të madhe të organizimit dhe të individëve që punojnë në industrinë e zhvillimit Europian.


FILOZOFIA

Instituti për t'u bërë një organ kombëtar me një numër të ndarjeve shtetërore dhe si një institut i cili ka zyrën e tij qëndrore në Tirane përqëndrohet në Ndikimin e Vendimeve të qeverisë për industrinë e zhvillimit industrial, infrastrukturor, ekonomik, urban, social, kulturor, mjedisor etj. të Shqiperisë.

Për shumë kohë IZHE ka si filozofi të luajë një rol të rëndësishëm në rritjen e zhvillimit të qëndrueshëm të Shqipërisë dhe për të ndihmuar dhe ndërmjetësuar realizimin në formësimin e proçesit dhe për të fituar njohjen e zhvillimit të vendit si një komponent i rëndësishëm politiko-ekonomik, socialo-ekonomik, socialo-kulturor etj.

Qëllimi i Institutit Zhvillimit Europian ështe zgjimi dhe nxitja e interesimit dhe gatishmërisë për risi në politikë dhe në biznes, në shërbime publike, dhe në publik në përgjithësi.
Filozofia jonë bazohet në termat aktuale moderne të inovacionit zhvillues teknik të Europës së përbashkët dhe standarteve kualitative të saj.

VLERAT

Vlerat tona janë reflektuar në mënyrë që ne të bëjmë punën tonë dhe rezultatet dhe ndikimi që kemi punuar vazhdimisht të ketë drejtim:
Dinamik: Ne mendojmë të veprojmë shpejt. Ne jemi të rinj, të shkathët dhe energjik. Ne jemi ekspertë në përpunimin e gjetjen duke analizuar në nivel të lartë në punë në grupe dhe në veprim.
Efektiv: Ne jemi të njohur për të qenë konkret me rezultate të vërteta dhe për të dhënë një vlerë me raport të lartë.
Krijues: Ne jemi një ekip i përparuar gjithmonë në kërkim për mënyrën më të re dhe më kreative për të përmbushur çdo sfidë.
Te ndryshme: Ne mund të jemi një qendër kërkimore apo firmë konsulente. Ne veprojmë në një model të ri dhe unik, me modelin i cili është pjesë e forcës së tij.
Global: Ne "mund të bazohemi në Europe”, por ne jemi një institut me vizion europian me një perspektivë globale.

Rreth Nesh

team-large-2

Prof. HOLTA PILZ-LAMI

Chief Executive

Mob.: +355 69 65 77 054 Email: holta.lami@izhe.al

team-large-1

NEZIR LAMI

Technical Expert (Finance and Administration) Tel./Fax.: +355 (4) 266 459 Email: nezir.lami@izhe.al

box2

Ing. BLERINA QOSE

Technical Expert & Assistant Officer

  Tel./Fax.: +355 (4) 266 459 Email: blerina.qose@izhe.al

hero6

Ing. PIRRO ÇAJUPI

Technical Expert & Assistant Officer

Tel./Fax.: +355 (4) 266 459 Email: pirro.cajupi@izhe.al

hero15

SAIMIR ZEKA

Technical Expert (Finance & Agriculture Economic)

  Tel./Fax.: +355 (4) 266 459 Email: saimir.zeka@izhe.al

Bashkëpunëtorët Tanë

collegue
uni_stutgart
gls
bws
efu berlin
tu
lmu
ministria_arsimit
logo-faik-konica
albanian_uiversity
educational
ministria
faastip
moisiu
fakulteti
university_tirana
univers
europian