Mirësevini në IZHE

Instituti i Zhvillimit Europian (IZHE) është një institucion i pavarur që fokusohet në çështjet e zhvillimeve dhe ndryshimeve rajonale dhe globale.

Qëllimi i Institutit Zhvillimit Europian ështe zgjimi dhe nxitja e interesimit dhe gatishmërisë për risi në politikë dhe në biznes, në shërbime publike, dhe në publik në përgjithësi. Filozofia jonë bazohet në termat aktuale moderne të inovacionit zhvillues teknik të Europës së përbashkët dhe standarteve kualitative të saj.

Rreth Nesh

Misioni

Instituti i Zhvillimit Europian (IZHE) është një institucion i pavarur që fokusohet në çështjet e zhvillimeve dhe ndryshimeve rajonale dhe globale.

Vizioni

Qëndrueshmëria dhe një zhvillim i qëndrueshëm duke krijuar dhe forcuar ciklet ekonomike rajonale përforcon politikat jo vetëm ekonomike por edhe ato sociale kulturore.

Filozofia dhe Vlerat

Institucioni përqëndrohet në Ndikimin e Vendimeve të qeverisë për industrinë e zhvillimit industrial, infrastrukturor, ekonomik, urban, social, kulturor, mjedisor etj. të Shqiperisë.

GJUHET E HUAJA

Kurse në Gjermanisht

Gjermanisht (A1 – C2):

Niveli sipas Metodës CEFR (Common European Framework of Reference for Foreign Languages)

Metodologjia: HÜBER & CORNELSEN afirmuar nga EUROPASS dhe e drejtë liçensimi dhe copyright sipas EU Commission.

Kurse individuale kualitative dhe në grupe max. 5 Persona
Mosha: Pa limit

Kurse në Anglisht

Anglisht (A1 - B1):
Niveli sipas Metodës CEFR (Common European Framework of Reference for Foreign Languages)
Metodologjia: OXFORD & MACMILLAN afirmuar globalisht dhe sipas klasifikimit të European Community në Cambridge University dhe Oxford University.

Kurse individuale kualitative dhe në grupe max. 5 Persona
Mosha: Pa limit

Kurse në Shqip

Shqip si Gjuhë e Huaj për të Huajt
Shqip (A1 – C2)
Mosha: Pa limit
Kohëzgjatja: (2 – 3 herë në javë 90 minuta seanca)
Çdo nivel zgjat 3-4 Muaj
Përmes metodologjisë hyrëse synohet formimi i disa shprehive të thjeshta rreth shqipes, shprehi që më vonë do të ndihmojnë në orientimin më të mirë të të huajve drejt mësimit të koncepteve të rëndësishme gramatikore, fjalëformuese e leksikologjike.

aq_block_15
Background Image

Publikime

Bashkëpunëtorët Tanë

collegue
uni_stutgart
gls
bws
efu berlin
tu
lmu
ministria_arsimit
logo-faik-konica
albanian_uiversity
educational
ministria
faastip
moisiu
fakulteti
university_tirana
univers
europian
pivotwplk